chromosomowe aberracje definicja
Co to jest aberracje chromosomowe. Wyjaśnienie się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch.

Czy przydatne?

Co to jest aberracje chromosomowe?

Co oznacza: zmiany strukturalne chromosomów wywołane przemieszczaniem się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch. powstają wskutek działania mutagenów albo spontanicznie. Do a.ch. zalicza się: a) deficjencje - wypadnięcie końcowego albo innego (delecje) odcinka chromosomu; b) duplikacje - podwojenie odcinka chromosomu; c) inwersje - odwrócenie odcinka chromosomu o 180, co utrudnia crossing-over i skutkuje sprzężenia genów ze sobą; d) translokacje - zamiana odcinków chromosomów niehomologicznych albo łączenie się całych chromosomów (fuzje Robertsona). wskutek a.ch. prócz normalnych gamet powstają gamety niepełnowartościowe (brak albo podwojenie odcinków chromosomalnych), co obniża płodność

Czym jest aberracje chromosomowe znaczenie w Słownik biologia A .