agranulocyty definicja
Co to jest agranulocyty. Wyjaśnienie których należą limfocyty i monocyty. Nie zawierają.

Czy przydatne?

Co to jest agranulocyty?

Co oznacza: białe ciałka krwi pełniące funkcje obronne ustroju, do których należą limfocyty i monocyty. Nie zawierają ziarnistości, mają kształt kulisty, posiadają jądra i są większe od czerwonych ciałek krwi. Limfocyty zawierają wiele kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i jądrowego kwasu rybonukleinowego (RNA), mają umiejętność wytwarzania przeciwciał. U ssaków limfocyty powstają w szpiku kostnym, w grasicy, w grudkach chłonnych przewodu pokarmowego, w śledzionie i węzłach chłonnych. W zależności od właściwości fizjologicznych wyróżniono: limfocyty T (zależne od grasicy) i limfocyty B (zależne od grudek chłonnych przewodu pokarmowego). Monocyty posiadają umiejętność ruchu amebowatego i fagocytozy. Pochłaniają bakterie i martwe fragmenty tkanek. W przypadku infekcji wirusowej wytwarzają interferon hamujący postęp wirusów. Mogą przedostawać się poprzez ściany naczyń krwionośnych do tkanki łącznej i przekształcać się w makrofagi

Czym jest agranulocyty znaczenie w Słownik biologia A .