aktyna definicja
Co to jest aktyna. Wyjaśnienie mięśni. Może istnieć w dwóch formach: globularnej, tak zwany a. G.

Czy przydatne?

Co to jest aktyna?

Co oznacza: białko kurczliwe, stanowi około 13% ogólnej ilości białek mięśni. Może istnieć w dwóch formach: globularnej, tak zwany a. G, która w obecności jonów Mg2+ polimeryzuje do a. włókienkowej (fibrylarnej), a więc a. F. A. wchodzi w skład miofibryli, tworząc prążki jasne (izotropowe - I) na przemian z prążkami ciemnymi zbudowanymi z miozyny (anizotropowe - A, dwukrotnie załamujące światło). A. tworzy z miozyną tak zwany aktomiozynę, która odgrywa zasadniczą rolę w skurczu mięśnia. Zobacz także: tkanka mięśniowa

Czym jest aktyna znaczenie w Słownik biologia A .