anabioza definicja
Co to jest anabioza. Wyjaśnienie metabolizmu w organizmie w niekorzystnych warunkach środowiska.

Czy przydatne?

Co to jest anabioza?

Co oznacza: stan życia utajonego, przejawiający się zahamowaniem metabolizmu w organizmie w niekorzystnych warunkach środowiska. Spotykany u roślin pośród porostów, mszaków i nasion roślin kwiatowych, pośród zwierząt u wrotków, nicieni i niesporczaków. Zwierzęta w stanie a. otaczają się grubymi otoczkami i są odporne na brak tlenu, zmiany zasolenia i brak wody i na zmiany temperatury; niesporczaki, tracąc wodę, umieją zmniejszyć wielokrotnie objętość swojego ciała i wykazują wytrzymałość na niskie i wysokie temperatury (od -273C do +151 C)

Czym jest anabioza znaczenie w Słownik biologia A .