aneuploidalność definicja
Co to jest aneuploidalność. Wyjaśnienie chromosomów w momencie mitozy i mejozy, opierający na.

Czy przydatne?

Co to jest aneuploidalność?

Co oznacza: stan będący rezultatem nieprawidłowej segregacji chromosomów w momencie mitozy i mejozy, opierający na zwiększeniu albo zmniejszeniu normalnej liczby chromosomów. U roślin a. skutkuje zmianę fenotypu, u zwierząt i u ludzi może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu, a nawet do śmierci ( zespół Downa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera). Zobacz także: trisomia, tetrasomia, monosomia

Czym jest aneuploidalność znaczenie w Słownik biologia A .