antropogeneza definicja
Co to jest antropogeneza. Wyjaśnienie człowieka. Na podstawie kopalnych znalezisk szczątków.

Czy przydatne?

Co to jest antropogeneza?

Co oznacza: mechanizmy zmian ewolucyjnych prowadzące do stworzenia człowieka. Na podstawie kopalnych znalezisk szczątków człowieka pierwotnego ustalono, iż człowiek i małpy człekokształtne miały wspólnego przodka, a ich linie rozwojowe oddzieliły się od wspólnego pnia drzewa rodowego w okresie trzeciorzędu albo jeszcze przedtem. Liczne znaleziska paleontologiczne pozwalają na opisanie niektórych praprzodków człowieka, jednak wciąż brakuje danych dotyczących pokrewieństw pomiędzy istotami przedludzkimi, a filogeneza nadal zawiera nieścisłości. Aktualnie wiadomo, iż małpy człekokształtne wyodrębniły się z małp wąskonosych we inicjalnym oligocenie. Część antropologów uważa za grupę wyjściową w linii rozwojowej hominidów i małp człekokształtnych driopiteki (20 mln lat przed naszą erą). Znaleziska pochodzą z miocenu i pliocenu z obszarów Europy, Afryki i Azji. Te spore małpy, o dobrze rozwiniętych kłach, nie wykazywały przystosowania do dwunożności ani brachiacji. Metodą wyjściową driopiteków mógł być prokonsul (Proconsul) pochodzący z Afryki. Boczną linię driopiteków tworzyły gigantopiteki, największe ze znanych małp. Dawniej za najwcześniejszego hominida uważano ramapiteka, którego szczątki pochodzą sprzed 4 mln lat z Indii, aktualnie uznanego za bliższego krewniaka orangutana. Następnym ogniwem w ewolucji człowieka jest australopitek (Australopithecus), odkryty w płd. Afryce, którego szczątki pochodzą z dolnego plejstocenu. Australopiteki były dość niskiego wzrostu (około 1,2 - 1,5 m), miały w miarę niewielki mózg (500 cm3), silne zęby przystosowane do rozcierania pokarmu roślinnego, a budowa miednicy wskazuje, iż były formami dwunożnymi. Wybrane były masywnie zbudowane (A. robustus), inne miały drobniejszy kościec (A. africanus). Z tych ostatnich ((około 2 mln lat temu powstała ekipa pierwszych ludzi, określanych nazwą człowiek zręczny (Homo habilis)

Czym jest antropogeneza znaczenie w Słownik biologia A .