areał definicja
Co to jest areał. Wyjaśnienie bardzo mały, ograniczony do kilku m2 (endemiczne zwierzęta bezkręgowe.

Czy przydatne?

Co to jest areał?

Co oznacza: region zajmowany poprzez osobniki jednego gatunku. Może być bardzo mały, ograniczony do kilku m2 (endemiczne zwierzęta bezkręgowe), albo obejmować znaczącą część kuli ziemskiej (gatunki kosmopolityczne). Jeśli populacje tego samego gatunku żyją na obszarach odległych od siebie, mamy do czynienia z zasięgiem rozerwanym (dysjunkcja). Zasięgi mogą się rozszerzać albo kurczyć w zależności od ekspansji danego gatunku, zmian klimatycznych, konkurencji. Do w najwyższym stopniu ekspansywnych zwierząt ostatniego stulecia zalicza się między innymi synogarlicę turecką (sierpówkę), dzikiego królika, tchórza, łosia, sarnę, dzika. Z ekspansją, a tym samym z rozszerzaniem zasięgu, powiązane jest zdarzenie synantropizacji ( organizmy synantropijne)

Czym jest areał znaczenie w Słownik biologia A .