biogeografia definicja
Co to jest biogeografia. Wyjaśnienie fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia), opisująca powody.

Czy przydatne?

Co to jest biogeografia?

Co oznacza: edukacja zajmująca się badaniem rozsiedlenia roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia), opisująca powody, które warunkowały je dawniej i współcześnie. Fitogeografia (geobotanika, geografia roślin) jest edukacją badającą rozmieszczenie roślin na ziemi i wyjaśniającą powody jego stworzenia. Fitogeografia florystyczna opisuje zasięgi poszczególnych gatunków i wyższych jednostek systematycznych. Fitogeografia historyczna bada historię flory danego terenu, korzystając z danych innych dziedzin edukacji: geologii, paleoklimatologii i paleobotaniki. Fitogeografia ekologiczna zajmuje się badaniem rozmieszczenia gatunków i zespołów roślinnych w zależności od warunków środowiska, temperatury, opadów, nasłonecznienia i in. Zoogeografia historyczna bada rozsiedlenie gatunków blisko spokrewnionych, dostarczając cennych informacji na temat przebiegu procesu ekspansji terytorialnej danej ekipy zwierząt. Wpływ warunków środowiskowych na występowanie i rozmieszczenie zwierząt stanowi region zainteresowania zoogeografii ekologicznej

Czym jest biogeografia znaczenie w Słownik biologia B .