błona komórkowa definicja
Co to jest błona komórkowa. Wyjaśnienie cząsteczek fosfolipidów, których ekipy wykazujące.

Czy przydatne?

Co to jest błona komórkowa?

Co oznacza: błona otaczająca cytoplazmę komórki. Zbudowana jest z cząsteczek fosfolipidów, których ekipy wykazujące powinowactwo do wody (hydrofilowe) skierowane są na zewnątrz błony, a ekipy hydrofobowe do wewnątrz. Pomiędzy cząsteczkami znajdują się białka pełniące funkcje transportujące albo koordynujące przepływ substancji poprzez błonę. Na powierzchni komórek nabłonkowych znajduje się dodatkowo okrywa zbudowana z polisacharydów i glikoproteidów, zw. glikokaliks. Zniszczenie b.k. skutkuje śmierć komórki. (Ryc. 4)

Czym jest błona komórkowa znaczenie w Słownik biologia B .