chemosynteza definicja
Co to jest chemosynteza. Wyjaśnienie energii są reakcje utleniania substancji nieorganicznych gleby.

Czy przydatne?

Co to jest chemosynteza?

Co oznacza: mechanizm syntezy związków organicznych, gdzie źródłem energii są reakcje utleniania substancji nieorganicznych gleby (amoniak, siarkowodór, Fe2+). Umiejętność do ch. wykazują bakterie nitryfikacyjne, bakterie siarkowe, bakterie żelaziste, bakterie wodorowe

Czym jest chemosynteza znaczenie w Słownik biologia C .