chlorofile definicja
Co to jest chlorofile. Wyjaśnienie u organizmów fotosyntetyzujących (wybrane bakterie, glony.

Czy przydatne?

Co to jest chlorofile?

Co oznacza: barwniki roślinne należące do magnezoporfiryn, występujące u organizmów fotosyntetyzujących (wybrane bakterie, glony, rośliny zielone). Odgrywają fundamentalną rolę w asymilacji dwutlenku węgla, umożliwiając przetwarzanie energii słonecznej w chemiczną. Zlokalizowane są w lamellach chloroplastów. Pośród ch. wyróżniamy chlorofil a i b. W skład podstawowej cząsteczki ch. wchodzą cztery pierścienie pirolowe połączone mostkami metinowymi (=CH-), tworzące układ zw. porfiną. Do pierścieni pirolowych porfiny przyłączone są podstawniki boczne (20-węglowy łańcuch alkoholu, zw. fitolem), które wspólnie z porfiną tworzą układ porfirynowy. Ch. różnią się podstawnikami (ch. a zawiera grupę metylową, ch. b - aldehydową), a tym samym mają różne widma absorpcyjne. Ch. a jest niebieskozielony, ch. b żółtozielony. Centralną pozycję w układzie porfirynowym zajmuje atom magnezu. W chromatoforach bakterii występuje bakteriochlorofil

Czym jest chlorofile znaczenie w Słownik biologia C .