chloroplasty definicja
Co to jest chloroplasty. Wyjaśnienie fotosyntezy. Powstają z proplastydów. Ch. roślin wyższych mają.

Czy przydatne?

Co to jest chloroplasty?

Co oznacza: ciałka zieleni, plastydy biorące udział w procesie fotosyntezy. Powstają z proplastydów. Ch. roślin wyższych mają kształt soczewkowaty, otoczone są dwiema membranami plazmatycznymi. Wewnątrz znajduje się stroma - bezbarwna substancja białkowa, gdzie zanurzony jest mechanizm błon lipoproteinowych, tak zwany mechanizm lamellarny. To jest warstwowy układ membran tworzących tylakoidy gran i tylakoidy stromy. W ch. bezgranowych tylakoidy mają spore rozmiary i przechodzą poprzez cały ch., tworząc mniej albo bardziej zwarte kompleksy. W ch. granowych znajdują się tylakoidy gran i połączone z nimi tylakoidy stromy. (Ryc. 8) Cząsteczki chlorofilu są wbudowane w membrany tylakoidów, gdzie przebiegają reakcje stanowiące fazę świetlną fotosyntezy, w stromie z kolei zachodzi etap ciemna, niezależna od światła. w stromie spotykamy także ziarna skrobi asymilacyjnej. Ch. mają własny aparat genetyczny, w stromie wykryto obecność DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy), rRNA, tRNA i mRNA ( kwas rybonukleinowy). Największe ch., tak zwany megaplasty, występują u glonów, niektórych mszaków i paprotników

Czym jest chloroplasty znaczenie w Słownik biologia C .