chromatyna definicja
Co to jest chromatyna. Wyjaśnienie interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych.

Czy przydatne?

Co to jest chromatyna?

Co oznacza: zdespiralizowana nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej skondensowana, silniej barwiąca się) i euchromatyna (luźniejsza, barwiąca się bardzo słabo). Gdyż nić DNA w diploidalnym jądrze osiąga prawie 2 m długości, istnieje konieczność specyficznego pofałdowania takiego łańcucha. Fundamentalną pierwszorzędową strukturę DNA stanowi podwójna helisa ( kwas dezoksyrybonukleinowy), drugorzędowa struktura powstaje poprzez owijanie się nici DNA wokół białek histonowych, tworząc fundamentalne składniki ch. nukleosomy. Spiralnie zwinięte nukleosomy tworzą trzeciorzędową strukturę DNA, która następnie ulega pofałdowaniu, wytwarzając pętle, i przechodzi w czwartorzędową strukturę DNA. W najwyższym stopniu zwiniętą nić DNA spotyka się w chromosomach mitotycznych, gdzie pętle ch. tworzą chromatydy. Zobacz także: nukleosom

Czym jest chromatyna znaczenie w Słownik biologia C .