kierunkowe ciałko definicja
Co to jest ciałko kierunkowe. Wyjaśnienie od oocytu wskutek I podziału mejotycznego. W momencie II.

Czy przydatne?

Co to jest ciałko kierunkowe?

Co oznacza: komórka powstała w procesie oogenezy przez oddzielenie się od oocytu wskutek I podziału mejotycznego. W momencie II podziału mejotycznego oddziela się drugie ciałko kierunkowe, a pierwsze regularnie ulega podziałowi. Ostatecznie, podobnie jak w spermatogenezie, z jednego oogonium powstają cztery komórki potomne - jedna komórka jajowa i trzy ciałka kierunkowe. Są one szczątkowymi gametami i mimo ich komórkowej budowy nie zostają zapłodnione

Czym jest ciałko kierunkowe znaczenie w Słownik biologia C .