krwi ciśnienie definicja
Co to jest ciśnienie krwi. Wyjaśnienie tętnicach, żylne - w żyłach), które pozwala na stałe.

Czy przydatne?

Co to jest ciśnienie krwi?

Co oznacza: ciśnienie panujące w naczyniach krwionośnych (tętnicze - w tętnicach, żylne - w żyłach), które pozwala na stałe krążenia krwi w ustroju (krew płynie w kierunku spadku). C.k. zależy od rytmicznej pracy serca i oporów stawianych poprzez naczynia krwionośne. Jest różne w poszczególnych odcinkach układu krwionośnego, najwyższe c.k. panuje w tętnicach, w momencie skurczu serca (c.k. skurczowe - około 120 mm Hg), a minimalizuje się stosunkowo oddalania od serca (c.k. rozkurczowe - w momencie rozkurczu serca). C.k. w żyłach jest niższe i wynosi około 10 mm Hg; stosunkowo zbliżania się do prawego przedsionka spada prawie do zera

Czym jest ciśnienie krwi znaczenie w Słownik biologia C .