over crossing definicja
Co to jest crossing-over. Wyjaśnienie sobie odcinków chromosomów homologicznych. Chromosomy.

Czy przydatne?

Co to jest crossing-over?

Co oznacza: zamiana, w wyniku pękania chromosomów, odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych. Chromosomy homologiczne, złożone z dwóch chromatyd, łączą się ze sobą, tworząc biwalenty. W obrębie biwalentu tylko jedna z chromatyd chromosomu homologicznego łączy się z chromatydą drugiego chromosomu w ten sposób, iż pewne odcinki, łącząc się na krzyż, mogą się zmieniać. Miejsca połączeń tytułujemy chiazmą. (Ryc. 10) Zdarzenie to prowadzi do powstawania nowych układów genów, a więc rekombinacji genetycznej. Częstość zachodzenia zamiany odcinków, a tym samym zamiany genów, mierzy się procentem powstających rekombinantów. W zależności od położenia genu w relacji do miejsca wystąpienia c.o., heterozygotyczne allele zostają oddzielone od siebie w I albo w II podziale procesu mejotycznego. Jeśli allele zlokalizowane są pomiędzy centromerem a miejscem wystąpienia c.o., to chromatydy z jednakowymi allelami rozchodzą się już w czasie I podziału mejotycznego (preredukcja), jeśli allele występują daleko od miejsc połączeń chromatyd, wówczas rozdzielenie ich zachodzi dopiero w momencie II podziału mejotycznego (postredukcja)

Czym jest crossing-over znaczenie w Słownik biologia C .