georges cuvier definicja
Co to jest Cuvier Georges. Wyjaśnienie wykrył tak zwany zasadę korelacji, dzięki której mógł.

Czy przydatne?

Co to jest Cuvier Georges?

Co oznacza: franc. zoolog; zajmował się anatomią porównawczą zwierząt; wykrył tak zwany zasadę korelacji, dzięki której mógł rekonstruować organizmy ze szczątków kopalnych; twórca paleozoologii. Nie uznawał ewolucyjnych przemian, jakim podlegają organizmy żywe; sformułował teorię katastrof, próbując w ten sposób wyjaśnić znikanie jednych form, a pojawianie się nowych

Czym jest Cuvier Georges znaczenie w Słownik biologia C .