krebsa cykl definicja
Co to jest cykl Krebsa. Wyjaśnienie bezpośrednim wytworem jest czynny octan, a więc acetylo-koenzym.

Czy przydatne?

Co to jest cykl Krebsa?

Co oznacza: mechanizm spalania cukrów, tłuszczów i białek, którego bezpośrednim wytworem jest czynny octan, a więc acetylo-koenzym A, złączający fundamentalne mechanizmy metaboliczne zachodzące w komórce. Acetylo-koenzym A zostaje przyłączony do szczawiooctanu (kwasu szczawiooctowego), tworząc cytrynian (kwas cytrynowy), który ulega przekształceniom w siedmiu zasadniczych etapach z powrotem na szczawiooctan. Podwójnie odłącza się cząsteczka dwutlenku węgla (dekarboksylacja) i skutkuje przejście izocytrynianu (kwasu izocytrynowego) do -ketoglutaranu A (kwasu -ketoglutarowego) i do bursztynylo-koenzymu A. Bursztynylo-koenzym A przekształca się w bursztynian (kwas bursztynowy), który ulega dalszym przekształceniom do fumaranu (kwasu fumarowego), jabłczanu (kwasu jabłkowego) i szczawiooctanu zamykającego cały cykl. Przepływ wodoru na tlen (reakcje odwodorowania - utleniania) dostarcza znaczących ilości energii magazynowanej w czasie fosforylacji w łańcuchu oddechowym jako ATP. (Ryc. 11)

Czym jest cykl Krebsa znaczenie w Słownik biologia C .