komórki życiowy cykl definicja
Co to jest cykl życiowy komórki. Wyjaśnienie moment M) i trzy okresy interfazy: G1, S i G2. DNA w.

Czy przydatne?

Co to jest cykl życiowy komórki?

Co oznacza: cyklicznie powtarzający się podział mitotyczny komórki (moment M) i trzy okresy interfazy: G1, S i G2. DNA w komórkach somatycznych, o diploidalnej liczbie chromosomów (2n), przed rozpoczęciem podziału mitotycznego ulega replikacji (((moment S). W okresie G2 chromosomy są podzielone na dwie chromatydy, połączone centromerem i oplecione wokół siebie. Następnie chromatydy siostrzane rozchodzą się do komórek potomnych, z których każda otrzymuje diploidalną (2n) liczbę chromosomów, taką jak komórka macierzysta, jednak liczba DNA jest zredukowana do połowy (((((moment M). Po zakończeniu mitozy, po krótkiej przerwie (((((((moment G1), w komórkach potomnych zachodzi ponowna synteza (replikacja) i przywrócenie tetraploidalnej liczby DNA (((((((((moment S). Okresy G1 i G2 są krótkimi przerwami pomiędzy syntezą DNA a zachodzącymi podziałami mitotycznymi komórki. Czas trwania c.ż.k. zależy od przynależności systematycznej organizmu, rodzaju komórki i czynników fizykochemicznych. (Ryc. 12)

Czym jest cykl życiowy komórki znaczenie w Słownik biologia C .