cytochromy definicja
Co to jest cytochromy. Wyjaśnienie pomiędzy flawoproteinami a oksydazą cytochromową). Zawierają hem.

Czy przydatne?

Co to jest cytochromy?

Co oznacza: białka transportujące elektrony w łańcuchu oddechowym (pomiędzy flawoproteinami a oksydazą cytochromową). Zawierają hem w pierścieniu porfirynowym, gdzie atom żelaza po przyjęciu elektronu przechodzi z drugiego na trzeci stopień utlenienia, a w procesach utleniania odwrotnie. W łańcuchu oddechowym w mitochondriach występują c. a, a3, b i c. U roślin wyższych występują ponadto c. b3 (w mikrosomach), b7 (w mitochondriach) b6 i f w chloroplastach

Czym jest cytochromy znaczenie w Słownik biologia C .