abiotyczne czynniki definicja
Co to jest czynniki abiotyczne. Wyjaśnienie Cz.a. podzielone są na klimatyczne (temperatura.

Czy przydatne?

Co to jest czynniki abiotyczne?

Co oznacza: nieożywione przedmioty środowiska działające na organizmy. Cz.a. podzielone są na klimatyczne (temperatura, światło, woda, ciśnienie, wiatr) i edaficzne (glebowe)

Czym jest czynniki abiotyczne znaczenie w Słownik biologia C .