czynniki definicja
Co to jest czynniki Rh. Wyjaśnienie występujących w krwinkach czerwonych (erytrocytach). Cząsteczki.

Czy przydatne?

Co to jest czynniki Rh?

Co oznacza: w najwyższym stopniu złożony układ grupowy antygenów występujących w krwinkach czerwonych (erytrocytach). Cząsteczki układu Rh są silnie powiązane z białkami cytoszkieletu erytrocytów. Przypuszcza się również, iż cz.Rh stanowią jednostkę enzymu transportującego fosfolipidy występujące w błonie krwinki. Antygeny Rh pojawiają się w 6. tygodniu życia płodowego. Od okresu płodowego wykazują wysoką immunogenność, a syntezę swoistych przeciwciał najsilniej pobudza antygen D. Z tego powodu osobniki z antygenem D na powierzchni erytrocytów przyjęto oznaczać mianem Rh+ , a nie posiadające go Rh-. Ciężarna samica typu Rh- może wytwarzać przeciwciała przeciwko płodowi z czynnikiem Rh+ (w razie, gdy tata ma Rh+). Może to doprowadzić do hemolizy krwinek płodu i do jego śmierci. By temu zapobiec, u ludzi podaje się specyficzne immunoglobuliny. Przeciwciała Rh po raz pierwszy wykryto w 1940 u świnek morskich i królików immunizowanych erytrocytami małp z rodzaju Rhezus (stąd nazwa). Zobacz także: konflikt serologiczny

Czym jest czynniki Rh znaczenie w Słownik biologia C .