ozonowa dziura definicja
Co to jest dziura ozonowa. Wyjaśnienie reagującymi z ozonem, powodującymi powstawanie ubytków w.

Czy przydatne?

Co to jest dziura ozonowa?

Co oznacza: zdarzenie powiązane z zanieczyszczeniem atmosfery związkami reagującymi z ozonem, powodującymi powstawanie ubytków w ozonosferze. Do takich związków należą freony (chloro- i fluoropochodne węglowodorów), tlenki azotu, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego na wysokości 40-50 km nad powierzchnią ziemi ulegają rozpadowi, uwalniając atomy chloru reagującego z ozonem. Spadek stężenia ozonu prowadzi do powstawania tak zwany dz.o., a tym samym skutkuje powiększenie intensywności promieniowania ultrafioletowego docierającego do ziemi. Skutkiem tego zjawiska jest przyrost liczby zachorowań na raka skóry i dolegliwości oczu, zmiana struktury kwasów nukleinowych w komórkach i liczne mutacje genetyczne

Czym jest dziura ozonowa znaczenie w Słownik biologia D .