okresy geologiczne definicja
Co to jest ery i okresy geologiczne. Wyjaśnienie fazy ewolucji świata organicznego, powiązane ze.

Czy przydatne?

Co to jest ery i okresy geologiczne?

Co oznacza: okresy w historii ziemi, odzwierciedlające poszczególne fazy ewolucji świata organicznego, powiązane ze zmianami środowiska przyrodniczego (klimatu, układu kontynentów, magnetyzmu, składu atmosfery i in.). Podział na ery został dokonany na podstawie badań paleontologicznych uwzględniających układ i wiek skał osadowych i skamieniałości przewodnich. Wyróżniono pięć er geologicznych: archaiczną (bezzwierzęcą), proterozoiczną (początkową), nazywane prekambrem, paleozoiczną (starożytną), mezozoiczną (średniowieczną) i kenozoiczną (nowożytną). W skład er wchodzą okresy i epoki. Era kenozoiczna została podzielona na trzeciorzęd i czwartorzęd. W skład trzeciorzędu wchodzi paleogen (starsza epoka trzeciorzędu obejmująca paleocen, eocen i oligocen) i neogen (młodsza epoka trzeciorzędu obejmująca miocen i pliocen). (Tab. 1) Wyróżniono następujące ery roślinne: afityczną (bezroślinną), eofityczną (początkową), paleofityczną (starożytną), mezofityczną (średniowieczną) i kenofityczną (nowożytną). Rośliny powstały przedtem niż zwierzęta, dlatego następne ery roślinne poprzedzają ery zwierzęce. (Tab. 2)

Czym jest ery i okresy geologiczne znaczenie w Słownik biologia E .