fermentacja masłowa definicja
Co to jest fermentacja masłowa. Wyjaśnienie Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu.

Czy przydatne?

Co to jest fermentacja masłowa?

Co oznacza: mechanizm, gdzie wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu zwierząt przeżuwających, w środowisku kompletnie beztlenowym (rozkład skrobi i celulozy), używana jest w roszarnictwie (na przykład rozkład pektyn w łodygach lnu), w przemyśle tekstylnym. Bakterie f.m., ((na przykład Clostridium, mają umiejętność wiązania azotu atmosferycznego

Czym jest fermentacja masłowa znaczenie w Słownik biologia F .