formy życiowe definicja
Co to jest formy życiowe. Wyjaśnienie przystosowują się do przetrwania niekorzystnych warunków.

Czy przydatne?

Co to jest formy życiowe?

Co oznacza: formy organizmów roślinnych, które w podobny sposób przystosowują się do przetrwania niekorzystnych warunków środowiska (moment suszy, zima) przez wytwarzanie w różnych miejscach pędu pączków odnawiających. Pośród f.ż. roślin wyróżniono: a) fanerofity (jawnopączkowe), do których należą wszystkie drzewa i krzewy zawsze zielone, epifity, sukulenty charakteryzujące się występowaniem pączków odnawiających na pędach nadziemnych (25 cm nad powierzchnią gleby); b) chamefity (niskopączkowe) - rośliny występujące na obszarze tundry i w górach, na przykład gatunki wrzosowatych, których pędy są wzniesione nisko nad ziemią albo płożą się; pączki odnawiające tych roślin zlokalizowane są w dolnych partiach pędów na wysokości 10-30 cm nad powierzchnią gleby; c) hemikryptofity (naziemnopączkowe) - należą do nich byliny, rośliny wytwarzające rozety (mniszek, babka) i rośliny, które tracą pędy na zimę. Pączki odnawiające tych roślin zlokalizowane są na powierzchni gleby, których ochronę stanowi ściółka i warstwa zewnętrzna gleby; d) kryptofity (skrytopączkowe) - rośliny narastające w wodzie albo na bagnach i torfowiskach; ich pączki odnawiające są ukryte w wodzie (hydrofity), w ziemi (geofity) albo w podłożu błotnistym (helofity). Do f.ż. roślin zaliczają się także terofity, rośliny zielne, które pozostają w okresie niekorzystnym w formie nasion

Czym jest formy życiowe znaczenie w Słownik biologia F .