fosforylacja oksydacyjna definicja
Co to jest fosforylacja oksydacyjna. Wyjaśnienie utlenianie zredukowanych nukleotydów pirydynowych.

Czy przydatne?

Co to jest fosforylacja oksydacyjna?

Co oznacza: przepływ elektronów poprzez łańcuch oddechowy powodujący utlenianie zredukowanych nukleotydów pirydynowych i flawinowych. W komórkach zazwyczaj funkcjonują różne warianty łańcucha oddechowego w zależności od substratu podlegającego utlenieniu. Atomy wodoru są kierowane między innymi na nukleotydy nikotynamidoadeninowe (NAD albo NADP), flawiny (FMN albo FAD), cytochromy (b, c1, c, a, a3), chinony. Energia przepływających elektronów zostaje zmagazynowana w makroergicznych wiązaniach fosforanowych ATP

Czym jest fosforylacja oksydacyjna znaczenie w Słownik biologia F .