frekwencja genów definicja
Co to jest frekwencja genów. Wyjaśnienie populacji. F.g. opisywana jest parametrem, gdzie liczba.

Czy przydatne?

Co to jest frekwencja genów?

Co oznacza: proporcja (częstość) występowania alleli danego genu w populacji. F.g. opisywana jest parametrem, gdzie liczba alleli (na przykład allel a), zarówno w homozygotach (aa), jak i w heterozygotach (Aa), jest dzielona poprzez sumę wszystkich alleli (a i A) danego genu w badanej populacji. Otrzymana wartość, zazwyczaj to jest ułamek dziesiętny, jest fundamentalnym parametrem pozwalającym opisywać strukturę genetyczną populacji i jej zmiany genetyczne zachodzące pod wpływem mutacji, selekcji, migracji i in

Czym jest frekwencja genów znaczenie w Słownik biologia F .