ganoidy kostne przejściowce definicja
Co to jest ganoidy kostne, przejściowce, pełnokostne. Wyjaśnienie jest łuskami ganoidalnymi albo.

Czy przydatne?

Co to jest ganoidy kostne, przejściowce, pełnokostne?

Co oznacza: ryby z podgromady kostnopromienistych. Ciało g.k. pokryte jest łuskami ganoidalnymi albo elastycznymi; funkcję płuc pełni narząd powietrzny o budowie gąbczastej; trzony kręgów wypierają strunę grzbietową, aż do jej zaniku. Przedstawicielami g.k. są niszczuka (Lepidosteus osseus) i mękławka (Amia calva)

Czym jest ganoidy kostne, przejściowce znaczenie w Słownik biologia G .