ichtiostega definicja
Co to jest ichtiostega. Wyjaśnienie którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach.

Czy przydatne?

Co to jest ichtiostega?

Co oznacza: forma uznana za przedstawiciela wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między innymi obecność promieni kostnych w płetwie ogonowej, struktura zębów, obecność linii nabocznej, świadczą o bliskim pokrewieństwie z rybami. Inne cechy, na przykład wykształcenie kończyn, brak wieczka skrzelowego i zredukowanie łusek na przeważającej powierzchni ciała, nawiązują do płazów i pozwalają wnioskować, że i. część swego życia spędzała na lądzie. Budowa zębów i czaszki dowodzą, iż pokarmem i. były ryby. (Ryc. 24)

Czym jest ichtiostega znaczenie w Słownik biologia I .