immunoglobuliny definicja
Co to jest immunoglobuliny. Wyjaśnienie poprzez limfocyty i pełniących rolę przeciwciał. Cząsteczki.

Czy przydatne?

Co to jest immunoglobuliny?

Co oznacza: ekipa wysoce zróżnicowanych białek osocza syntetyzowanych poprzez limfocyty i pełniących rolę przeciwciał. Cząsteczki większości i. składają się z dwóch par jednakowych łańcuchów (lekkich i ciężkich). W każdej cząsteczce wydzielone są dwa miejsca wiązania antygenu. Przewarzająca część i. (około 85%) stanowią -G immunoglobuliny (IgG). Do drugiej ekipy należą -M immunoglobuliny (IgM), najrzadsze są -A immunoglobuliny (IgA). Poszczególne rodzaje i. różnią się między innymi ciężarem cząsteczkowym, szybkością sedymentacji, składem węglowodanowym. W reakcji na antygen najczęściej pojawiają się IgM

Czym jest immunoglobuliny znaczenie w Słownik biologia I .