inhibitory definicja
Co to jest inhibitory. Wyjaśnienie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje.

Czy przydatne?

Co to jest inhibitory?

Co oznacza: substancje powodujące zwolnienie albo wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne działanie enzymu bez szkody dla samego enzymu; efektywnie współzawodniczą z substratem o centrum aktywne enzymu (i. kompetetywne) albo wiążą się z innymi obszarami enzymu (i. niekompetetywne); 2) i. wzrostu i rozwoju: substancje naturalne albo syntetyczne z ekipy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin; odgrywają rolę w przystosowaniu się rośliny do środowiska, wprowadzają poszczególne organy roślinne w stan spoczynku, w praktyce wybrane z nich mogą być służące jako herbicydy

Czym jest inhibitory znaczenie w Słownik biologia I .