instynkt definicja
Co to jest instynkt. Wyjaśnienie czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany.

Czy przydatne?

Co to jest instynkt?

Co oznacza: występująca u zwierząt wrodzona umiejętność do wykonywania czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany wrodzone wzory zachowania), warunkujących przetrwanie. Działania instynktowne przejawiają się w sposobie pobierania pokarmu, wydalaniu, opiece nad potomstwem, zachowaniach społecznych, płciowych, walce

Czym jest instynkt znaczenie w Słownik biologia I .