izoenzymy definicja
Co to jest izoenzymy. Wyjaśnienie się zbliżoną specyfiką, lecz różniące się niektórymi.

Czy przydatne?

Co to jest izoenzymy?

Co oznacza: różne formy tego samego enzymu ( enzymy) charakteryzujące się zbliżoną specyfiką, lecz różniące się niektórymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i immunologicznymi, na przykład punktem izojonowym. I. posiadają taką samą aktywność katalityczną. Mogą być rozdzielone przy wykorzystaniu elektroforezy. W surowicy człowieka występuje na przykład kilka i. dehydrogenazy mleczanowej; ich relacje ilościowe ulegają zmianie w różnych stanach chorobowych. Specyficzne i. dehydrogenazy mleczanowej występują w mięśniach szkieletowych i w mięśniu sercowym

Czym jest izoenzymy znaczenie w Słownik biologia I .