kojarzenie definicja
Co to jest kojarzenie. Wyjaśnienie samą rasę albo gatunek, w celu rozmnażania płciowego. Wyróżnia.

Czy przydatne?

Co to jest kojarzenie?

Co oznacza: łączenie osobników przeciwnych płci, reprezentujących tę samą rasę albo gatunek, w celu rozmnażania płciowego. Wyróżnia się kilka rodzajów k.: a) losowe (panmiksję), dające każdemu osobnikowi jednej płci identyczne szanse skojarzenia z osobnikiem płci przeciwnej; b) nielosowe, opierające na łączeniu osobników wg założonych mierników; służące w stadach, gdzie prowadzona jest robota hodowlana; c) krewniacze (k. wsobne, chów wsobny, inbredowanie) - łączenie osobników spokrewnionych; skutkuje przyrost homozygotyczności potomstwa, obniżenie zmienności genetycznej, sprzyja ujawnianiu się genów letalnych; w pracy hodowlanej służące celowo w końcowym etapie tworzenia nowych ras (utrwala cechy pożądane u potomstwa); w hodowli roślin kilkuletnie zapylanie ich własnym pyłkiem prowadzi do uzyskania czystych homozygotycznych linii, na przykład u kukurydzy; d) niekrewniacze - łączenie osobników spokrewnionych ze sobą w mniejszym stopniu niż osobniki niektóre losowo; skutkiem genetycznym jest wysoki stopień heterozygotyczności potomstwa; sposób powszechnie służąca w hodowli; e) testowe - łączenie osobników będących heterozygotami w obrębie określonej pary genów z osobnikami homozygotycznymi recesywnymi w obrębie tej samej pary genów; służące raczej w celu rozpoznania homozygotyczności genotypów testowanych zwierząt; f) odświeżanie krwi - sposób hodowlana polegająca na jednokrotnym k. samic zinbredowanych z samcami nie spokrewnionymi z nimi; ma na celu obniżenie poziomu homozygotyczności; prowadzi do polepszenia cech selekcjonowanych

Czym jest kojarzenie znaczenie w Słownik biologia K .