koniugacja definicja
Co to jest koniugacja. Wyjaśnienie mechanizm płciowy opierający na krótkotrwałym połączeniu się.

Czy przydatne?

Co to jest koniugacja?

Co oznacza: 1) u orzęsków (Ciliata) i bakterii (Schizomycetes) - mechanizm płciowy opierający na krótkotrwałym połączeniu się dwóch osobników celem zamiany materiału genetycznego. U orzęsków dwa osobniki łączą się mostkiem cytoplazmatycznym. W miejscu zetknięcia zanika błona komórkowa. U obydwu koniugantów zanikają makronukleusy. Mikronukleusy przechodzą dwukrotny podział, w tym jeden podział redukcyjny. Powstają po cztery jądra potomne o haploidalnej liczbie chromosomów. U każdego z koniugantów zanikają po trzy jądra. Pozostałe jądro podlega kolejnemu podziałowi, wskutek którego tworzą się jądro stacjonarne i jądro migrujące. Jądra migrujące wędrują do przeciwległego koniuganta i łączą się z jądrami stacjonarnymi. Powstaje synkarion. Osobniki rozdzielają się. wskutek podziału synkarionu powstaje makronukleus i mikronukleus; (Ryc. 32) 2) u glonów - zlanie się cytoplazmy i jąder dwóch nieruchomych, sąsiadujących ze sobą komórek, prowadzące do wytworzenia przetrwalnika; 3) łączenie się chromosomów homologicznych w pary w procesie mejozy

Czym jest koniugacja znaczenie w Słownik biologia K .