korelacja definicja
Co to jest korelacja. Wyjaśnienie organizmów żywych, na przykład zależność między pneumatycznym.

Czy przydatne?

Co to jest korelacja?

Co oznacza: zależność między niektórymi cechami budowy i funkcjami organizmów żywych, na przykład zależność między pneumatycznym charakterem kości a zdolnością do lotu u ptaków. Zasada k. sformułowana poprzez Cuviera G. znalazła szerokie wykorzystanie w badaniach paleontologicznych. Pozwoliła na rekonstrukcję całych organizmów na podstawie odnalezionych przedmiotów kośćca. W badaniach filogenetycznych ( filogeneza) k. znaczy zależność pomiędzy cechami będącymi fenotypowym przejawem utrwalonego genotypu

Czym jest korelacja znaczenie w Słownik biologia K .