larwa definicja
Co to jest larwa. Wyjaśnienie bezkręgowych i niektórych kręgowców (kręgoustych, ryb, płazów.

Czy przydatne?

Co to jest larwa?

Co oznacza: stadium postembrionalne w cyklu rozwojowym wielu zwierząt bezkręgowych i niektórych kręgowców (kręgoustych, ryb, płazów). Występuje u tych zwierząt, u których zasobność jaja w składniki odżywcze jest niewystarczająca dla zapewnienia całkowitego przeobrażenia. L. jest stadium aktywnie odżywiającym się. U stawonogów i niektórych innych bezkręgowców przechodzi okresowe linienie. W budowie morfologicznej i anatomicznej l. zaznacza się obecność wielu narządów charakterystycznych dla tego stadium i nieobecnych u form postlarwalnych, a również brak wielu narządów występujących u osobników dorosłych. Zróżnicowanie form larwalnych jest bardzo spore, na przykład u parzydełkowców (Cnidaria) występuje orzęsiona l. zw. planulą, u przywr (Trematoda) wyodrębniono sporo stadiów larwalnych (miracidium, sporocysty, redie, cerkarie), l. pierścienic (Annelida) jest trochofora. U ślimaków (Gastropoda) występuje trochofora i wykształcająca się z niej l. typu weliger. Charakterystyczną l. skorupiaków jest nauplius. Pośród zróżnicowanych morfologicznie l. owadów (Insecta) można wyróżnić między innymi u motyli gąsienicę, charakterystycznego dla niektórych chrząszczy pędraka czy beznogą l. obserwowaną u muchówek i błonkówek. (Ryc. 38) U kręgowców l. spotykane są znacząco rzadziej niż u zwierząt bezkręgowych, na przykład u kręgoustych (Cyclostomata) występuje l. zw. ślepicą, u żab (Ranidae) - kijanka. L. mają ważne znaczenie biologiczne. U zwierząt żyjących w środowisku wodnym swobodnie unoszące się w wodzie l. umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków, których formy dorosłe prowadzą osiadły tryb życia ( na przykład parenchymula i amfiblastula gąbek, planula jamochłonów, trochofora wieloszczetów). Podobną rolę odgrywają l. pasożytów wewnętrznych, których formy dorosłe przytwierdzone są do tkanek żywicieli. Długość trwania stadium l. jest zróżnicowana u różnych zwierząt, ( na przykład u chrabąszcza majowego - 3-4 lata, u lancetnika - około 3 miesięcy. L. niektórych zwierząt mogą przejawiać umiejętność do neotenii, ( na przykład aksolotl. (Ryc. 39) Zobacz także: przeobrażenie zupełne, przeobrażenie niezupełne

Czym jest larwa znaczenie w Słownik biologia L .