naboczna linia definicja
Co to jest linia naboczna. Wyjaśnienie chroniącymi je rowkami i kanałami, występujących u kręgowców.

Czy przydatne?

Co to jest linia naboczna?

Co oznacza: zespół ciałek zmysłowych (neuromastów) wspólnie z chroniącymi je rowkami i kanałami, występujących u kręgowców skrzelodysznych i płazów. Narządy l.n. reagują na ruch wody i kierunek prądów wody, rejestrują poruszające się w wodzie obiekty, ich rozmiary, prędkość i kierunek ruchu. Neuromasty mogą być rozmieszczone na powierzchni skóry (u kręgoustych, u ryb wolno poruszających się, u większości płazów), w zagłębieniach skóry (u ryb zrosłogłowych i niektórych płazów) albo w kanałach podskórnych (u ryb błyskawicznie pływających i u gatunków żyjących w rzekach o wartkim nurcie). U większości ryb kostnoszkieletowych l.n. biegnie po obu stronach ciała, od głowy w kierunku płetwy ogonowej. W głowie tych ryb występuje pięć kanałów l.n.: nadoczodołowy, podoczodołowy, skroniowy, nadskroniowy i gnykowo-żuchwowy. U płazów narządy l.n. występują u larw, a również u form dorosłych niektórych przedstawicieli płazów na trwałe związanych ze środowiskiem wodnym. Na głowie są rozproszone, wzdłuż tułowia i ogona ułożone są w trzech rzędach

Czym jest linia naboczna znaczenie w Słownik biologia L .