obciążenie genetyczne definicja
Co to jest obciążenie genetyczne. Wyjaśnienie występowaniem negatywnie działających genów.

Czy przydatne?

Co to jest obciążenie genetyczne?

Co oznacza: obniżenie wartości przystosowawczej populacji, wywołane występowaniem negatywnie działających genów (letalnych albo semiletalnych) przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na o.g. składają się: obciążenie mutacyjne (negatywnie działające geny powstają wskutek mutacji) i obciążenie segregacyjne (negatywnie działające geny są zachowywane dzięki dominacji, naddominacji i epistazie).obniżenie wartości przystosowawczej populacji, wywołane występowaniem negatywnie działających genów (letalnych albo semiletalnych) przekazywanych zpokolenia na pokolenie. Na o.g. składają się: obciążenie mutacyjne (negatywnie działające geny powstają wwyniku mutacji) iobciążenie segregacyjne (negatywnie działające geny są zachowywane dzięki dominacji, naddominacji iepistazie)

Czym jest obciążenie genetyczne znaczenie w Słownik biologia O .