obcopylność definicja
Co to jest obcopylność. Wyjaśnienie rośliny na znamię słupka drugiej (tego samego gatunku). O.

Czy przydatne?

Co to jest obcopylność?

Co oznacza: przeniesienie w sposób naturalny albo sztuczny pyłku jednej rośliny na znamię słupka drugiej (tego samego gatunku). O. pozwala na powiększenie zmienności wewnątrzgatunkowej poprzez losowe zapłodnienie. Mechanizmami zapobiegającymi samozapyleniu i sprzyjającymi o. są: dwupienność, przedprątność, przedsłupność i tak dalejprzeniesienie wsposób naturalny albo sztuczny pyłku jednej rośliny na znamię słupka drugiej (tego samego gatunku). O. pozwala na powiększenie zmienności wewnątrzgatunkowej poprzez losowe zapłodnienie. Mechanizmami zapobiegającymi samozapyleniu isprzyjającymi o. są: dwupienność, przedprątność, przedsłupność itd

Czym jest obcopylność znaczenie w Słownik biologia O .