obleńce robaki obłe definicja
Co to jest obleńce, robaki obłe. Wyjaśnienie wrotki (Rotifera), nicienie (Nematoda), nitnikowce.

Czy przydatne?

Co to jest obleńce, robaki obłe?

Co oznacza: typ zwierząt bezkręgowych, do których należą między innymi wrotki (Rotifera), nicienie (Nematoda), nitnikowce (Gordiacea, Nematomorpha), brzuchorzęski (Gastrotricha, Kinorhyncha). Prowadzą pasożytniczy i swobodny tryb życia, zamieszkując wody słone, słodkie i wilgotne gleby. O. mają ciało obłe (o przekroju poprzecznym zbliżonym do koła), regularnie wydłużone, okryte worem skórno-mięśniowym składającym się z oskórka, nabłonka i warstwy mięśni. Pierwotną jamę ciała wypełnia płyn spełniający funkcję szkieletu hydraulicznego i układu krążenia. Parenchyma jest bardzo zredukowana. Układ pokarmowy przypomina rurę przechodzącą poprzez całe ciało zwierzęcia, składającą się z jelita przedniego, środkowego i tylnego; rozpoczyna się otworem gębowym, a kończy odbytem. Oddychanie zachodzi całą powierzchnią ciała. Układ nerwowy złożona jest z pierścienia okołogardzielowego i pni nerwowych. Narządy zmysłów słabo rozwinięte. O. są rozdzielnopłciowe. Postęp prosty albo złożony. Układ wydalniczy zbudowany z protonefrydiów albo o budowie swoistej ( nicienie).typ zwierząt bezkręgowych, do których należą między innymi wrotki (Rotifera), nicienie (Nematoda), nitnikowce (Gordiacea, Nematomorpha), brzuchorzęski (Gastrotricha, Kinorhyncha). Prowadzą pasożytniczy i swobodny tryb życia, zamieszkując wody słone, słodkie i wilgotne gleby. O. mają ciało obłe (o przekroju poprzecznym zbliżonym do koła), regularnie wydłużone, okryte worem skórno-mięśniowym składającym się zoskórka, nabłonka iwarstwy mięśni. Pierwotną jamę ciała wypełnia płyn spełniający funkcję szkieletu hydraulicznego i układu krążenia. Parenchyma jest bardzo zredukowana. Układ pokarmowy przypomina rurę przechodzącą poprzez całe ciało zwierzęcia, składającą się zjelita przedniego, środkowego itylnego; rozpoczyna się otworem gębowym, akończy odbytem. Oddychanie zachodzi całą powierzchnią ciała. Układ nerwowy złożona jest zpierścienia okołogardzielowego ipni nerwowych. Narządy zmysłów słabo rozwinięte. O. są rozdzielnopłciowe. Postęp prosty albo złożony. Układ wydalniczy zbudowany zprotonefrydiów albo obudowie swoistej ( nicienie)

Czym jest obleńce, robaki obłe znaczenie w Słownik biologia O .