ochrona gatunkowa definicja
Co to jest ochrona gatunkowa. Wyjaśnienie roślin i zwierząt, raczej rzadkich, ginących i.

Czy przydatne?

Co to jest ochrona gatunkowa?

Co oznacza: zachowywanie ze względów naukowych dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt, raczej rzadkich, ginących i endemicznych. Bazuje na ochronie wszystkich osobników danego gatunku, miejsc ich stałego przebywania, wprowadzeniu zakazu handlu nimi, niepokojenia, płoszenia, przenoszenia, trzymania w niewoli, niszczenia gniazd i lęgowisk. O.g. w Polsce wykonywana jest na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z 16 X 1991, do której regulaminy wykonawcze zawarte są w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.zachowywanie ze względów naukowych dziko żyjących gatunków roślin izwierząt, raczej rzadkich, ginących iendemicznych. Bazuje na ochronie wszystkich osobników danego gatunku, miejsc ich stałego przebywania, wprowadzeniu zakazu handlu nimi, niepokojenia, płoszenia, przenoszenia, trzymania wniewoli, niszczenia gniazd ilęgowisk. O.g. wPolsce wykonywana jest na podstawie Ustawy oochronie przyrody z16 X 1991, do której regulaminy wykonawcze zawarte są wodpowiednich rozporządzeniach Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych iLeśnictwa

Czym jest ochrona gatunkowa znaczenie w Słownik biologia O .