odruch definicja
Co to jest odruch. Wyjaśnienie wewnętrzne), zachodząca przy udziale części układu nerwowego zw.

Czy przydatne?

Co to jest odruch?

Co oznacza: reakcja organizmu na bodźce (zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne), zachodząca przy udziale części układu nerwowego zw. łukiem odruchowym. Każdy o. ma własny łuk odruchowy. O. mają różną złożoność. Mogą być wrodzone, a więc bezwarunkowe, lub wyuczone w późniejszym okresie życia, a więc warunkowe. O. bezwarunkowe wyzwalane są automatycznie przy poddaniu organizmu działaniu odpowiedniego bodźca, bez wcześniejszego doświadczenia, bo odpowiadające im łuki odruchowe istnieją i funkcjonują już w chwili narodzin, na przykład cofnięcie zranionej kończyny pod wpływem bólu. O. warunkowe wykształcają się wskutek nabywania doświadczeń poprzez organizm, bo odpowiednie łuki odruchowe tworzą się w momencie uczenia się.reakcja organizmu na bodźce (zarówno zewnętrzne, jak iwewnętrzne), zachodząca przy udziale części układu nerwowego zw. łukiem odruchowym. Każdy o. ma własny łuk odruchowy. O. mają różną złożoność. Mogą być wrodzone, a więc bezwarunkowe, lub wyuczone wpóźniejszym okresie życia, a więc warunkowe. O. bezwarunkowe wyzwalane są automatycznie przy poddaniu organizmu działaniu odpowiedniego bodźca, bez wcześniejszego doświadczenia, bo odpowiadające im łuki odruchowe istnieją ifunkcjonują już wmomencie narodzin, na przykład cofnięcie zranionej kończyny pod wpływem bólu. O. warunkowe wykształcają się wwyniku nabywania doświadczeń poprzez organizm, bo odpowiednie łuki odruchowe tworzą się wczasie uczenia się

Czym jest odruch znaczenie w Słownik biologia O .