złożone definicja
Co to jest oko złożone. Wyjaśnienie złożony z wielu ommatidiów (do 28 tys.) i struktur.

Czy przydatne?

Co to jest oko złożone?

Co oznacza: kluczowy narząd wzroku występujący u owadów (Insecta), złożony z wielu ommatidiów (do 28 tys.) i struktur towarzyszących. Liczba ommatidiów i kształt i rozmiar o.z. zależy od gatunku i płci owada ( dymorfizm płciowy). Obraz powstający w o.z. jest mozaiką punktów o różnej jasności, stad mówi się o widzeniu mozaikowym u owadów.kluczowy narząd wzroku występujący u owadów (Insecta), złożony zwielu ommatidiów (do 28 tys.) istruktur towarzyszących. Liczba ommatidiów i kształt iwielkość o.z. zależy od gatunku ipłci owada ( dymorfizm płciowy). Obraz powstający wo.z. jest mozaiką punktów oróżnej jasności, stad mówi się owidzeniu mozaikowym uowadów

Czym jest oko złożone znaczenie w Słownik biologia O .