Definicja Inkubacji Okres

Czy przydatne?

Co to jest okres inkubacji?

Co oznacza: czas, jaki upływa od wniknięcia drobnoustroju chorobotwórczego do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów choroby.czas, jaki upływa od wniknięcia drobnoustroju chorobotwórczego do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów choroby

Podobne definicje do okres inkubacji z biologii na o.