oligomeryzacja narządów definicja
Co to jest oligomeryzacja narządów. Wyjaśnienie zmniejszaniu się liczby powtarzających się w.

Czy przydatne?

Co to jest oligomeryzacja narządów?

Co oznacza: mechanizm zachodzący w toku ewolucji, opierający na zmniejszaniu się liczby powtarzających się w organizmie narządów. Odpowiednikiem o.n. może być zmniejszanie się liczby kręgów ogonowych w ewolucji naczelnych.mechanizm zachodzący wtoku ewolucji, opierający na zmniejszaniu się liczby powtarzających się worganizmie narządów. Odpowiednikiem o.n. może być zmniejszanie się liczby kręgów ogonowych wewolucji naczelnych

Czym jest oligomeryzacja narządów znaczenie w Słownik biologia O .