oogeneza definicja
Co to jest oogeneza. Wyjaśnienie wskutek którego powstają komórki jajowe. O. rozpoczyna się, gdy z.

Czy przydatne?

Co to jest oogeneza?

Co oznacza: mechanizm zachodzący w gonadach kobiecych u zwierząt, wskutek którego powstają komórki jajowe. O. rozpoczyna się, gdy z pierwotnych komórek rozrodczych wskutek podziałów powstają następne generacje oogoniów. Oogonia ostatniej generacji przekształcają się w oocyty I rzędu. Oocyty te nie podzielone są, lecz intensywnie rosną, gromadząc materiały zapasowe ( witellogeneza). Z oocytów I rzędu powstają oocyty II rzędu, które w procesie zw. dojrzewaniem oocytu podlegają mejozie. Powstałe wskutek mejozy cztery haploidalne komórki tytułujemy ootydami. Przekształcają się one w komórki jajowe. (Ryc. 56)mechanizm zachodzący wgonadach kobiecych uzwierząt, wwyniku którego powstają komórki jajowe. O. rozpoczyna się, gdy zpierwotnych komórek rozrodczych wwyniku podziałów powstają następne generacje oogoniów. Oogonia ostatniej generacji przekształcają się w oocyty Irzędu. Oocyty te nie podzielone są, lecz intensywnie rosną, gromadząc materiały zapasowe ( witellogeneza). Zoocytów Irzędu powstają oocyty II rzędu, które wprocesie zw. dojrzewaniem oocytu podlegają mejozie. Powstałe wwyniku mejozy cztery haploidalne komórki tytułujemy ootydami. Przekształcają się one wkomórki jajowe. (Ryc. 56)

Czym jest oogeneza znaczenie w Słownik biologia O .