operon definicja
Co to jest operon. Wyjaśnienie genów u prokariontów. Teoria o. została sformułowana poprzez F.

Czy przydatne?

Co to jest operon?

Co oznacza: jednostka strukturalna występująca w regulacji ekspresji genów u prokariontów. Teoria o. została sformułowana poprzez F. Jacoba i J. Monoda w 1961 na podstawie badań nad regulacją ekspresji genów u bakterii. O. złożona jest z: regulatora (genu regulatorowego, represorowego), promotora (genu promotorowego), operatora (genu operatorowego) i genów strukturalnych. Geny te położone są w powyższej kolejności w okolicy siebie, z wyjątkiem regulatora, który może być oddalony przestrzennie. Do promotora (P) przyłącza się polimeraza RNA, rozpoczynając syntezę mRNA. Geny strukturalne (oznaczane S1, S2 i tak dalej) są odpowiedzialne za syntezę ustalonych enzymów (oznaczanych odpowiednio E1, E2 i tak dalej))) kontrolujących odpowiednie reakcje. Regulator koduje białko, zw. represorem, które przyłącza się do genu operatora, blokując go i uniemożliwiając przesuwanie się polimerazy RNA wzdłuż operonu, co zatrzymuje syntezę mRNA. Klasyfikacja syntezy enzymów może się odbywać na drodze indukcji albo represji. Przy indukcji operator w normalnych warunkach jest zablokowany poprzez represor. Pojawiający się w środowisku czynnik, zw. induktorem (może to być na przykład białko, cukier i tym podobne), łączy się z represorem zmieniając jego strukturę, co uniemożliwia blokowanie operatora. Skutkuje to swobodną syntezę mRNA, czyli następuje ekspresja genów strukturalnych. (Ryc. 57) Na tej zasadzie działa o. laktozowy u bakterii Escherichia coli. Induktorem w tym przypadku jest laktoza, której pojawienie się w środowisku uczynnia syntezę enzymów potrzebnych do jej rozłożenia. W razie represji, w normalnych warunkach operator jest wolny, a synteza enzymów następuje bez przeszkód. Pojawiający się w środowisku czynnik, zw. korepresorem, łączy się z nieaktywnym represorem, zmieniając jego strukturę tak, iż represor może zablokować operator. (Ryc. 58) Dzięki o. określone enzymy wytwarzane są wtedy, gdy są potrzebne komórce do przeprowadzenia odpowiednich reakcji biochemicznych.jednostka strukturalna występująca wregulacji ekspresji genów uprokariontów. Teoria o. została sformułowana poprzez F. Jacoba iJ. Monoda w1961 na podstawie badań nad regulacją ekspresji genów ubakterii. O. złożona jest z: regulatora (genu regulatorowego, represorowego), promotora (genu promotorowego), operatora (genu operatorowego) igenów strukturalnych. Geny te położone są wpowyższej kolejności w okolicy siebie, zwyjątkiem regulatora, który może być oddalony przestrzennie. Do promotora (P) przyłącza się polimeraza RNA, rozpoczynając syntezę mRNA. Geny strukturalne (oznaczane S1, S2 i tak dalej))))) są odpowiedzialne za syntezę ustalonych enzymów (oznaczanych odpowiednio E1, E2 i tak dalej))))))) kontrolujących odpowiednie reakcje. Regulator koduje białko, zw. represorem, które przyłącza się do genu operatora, blokując go iuniemożliwiając przesuwanie się polimerazy RNA wzdłuż operonu, co zatrzymuje syntezę mRNA. Klasyfikacja syntezy enzymów może się odbywać na drodze indukcji albo represji. Przy indukcji operator wnormalnych warunkach jest zablokowany poprzez represor. Pojawiający się wśrodowisku czynnik, zw. induktorem (może to być na przykład białko, cukier i tym podobne))), łączy się zrepresorem zmieniając jego strukturę, co uniemożliwia blokowanie operatora. Skutkuje to swobodną syntezę mRNA, awięc następuje ekspresja genów strukturalnych. (Ryc. 57) Na tej zasadzie działa o. laktozowy ubakterii Escherichia coli. Induktorem wtym przypadku jest laktoza, której pojawienie się wśrodowisku uczynnia syntezę enzymów potrzebnych do jej rozłożenia. Wprzypadku represji, wnormalnych warunkach operator jest wolny, asynteza enzymów następuje bez przeszkód. Pojawiający się wśrodowisku czynnik, zw. korepresorem, łączy się znieaktywnym represorem, zmieniając jego strukturę tak, iż represor może zablokować operator. (Ryc. 58) Dzięki o. określone enzymy wytwarzane są wtedy, gdy są potrzebne komórce do przeprowadzenia odpowiednich reakcji biochemicznych

Czym jest operon znaczenie w Słownik biologia O .