optimum ekologiczne definicja
Co to jest optimum ekologiczne. Wyjaśnienie wilgotność, warunki pokarmowe i tym podobne.

Czy przydatne?

Co to jest optimum ekologiczne?

Co oznacza: układ czynników środowiskowych (temperatura, zasolenie, wilgotność, warunki pokarmowe i tym podobne), zapewniający najodpowiedniejsze warunki przeżycia i rozwoju populacji.układ czynników środowiskowych (temperatura, zasolenie, wilgotność, warunki pokarmowe i tym podobne))), zapewniający najodpowiedniejsze warunki przeżycia irozwoju populacji

Czym jest optimum ekologiczne znaczenie w Słownik biologia O .